Riunioni di classe

zuffa

Di seguito il calendario delle riunioni di classe di inizio anno:

Classe II     Martedì 13 Ottobre      ore 16,30

Classe III    Mercoledì 14 Ottobre      ore 16,30

Classe IV   Martedì 13 Ottobre     ore 17,30

Classe V    Mercoledì 14 Ottobre      ore 17,30